Zrealizowane zadania

 • 2003
  • Roboty drogowe LIDL w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 2004
  • Budowa parkingu przy ul. Rosłońskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Roboty drogowe LIDL ul. Śląska w Kielcach
  • Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 74 Opatów – Ożarów w miejscowości Stodoły Kolonia gmina Wojciechowic
 • 2005
  • Rewitalizacja terenu poprzemysłowego ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskiego
  • Budowa ulicy Chabrowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Budowa ulicy Cedrowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Budowa chodnika w miejscowości Jędrzejów
  • Roboty drogowe LIDL ul. Piekoszowska w Kielcach
  • Rozbudowa istniejącego parkingu przy Al. 3 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Strupice
 • 2006
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w zakresie budowy chodnika od km 41+944 do km 42+041 w m. Waśniów
  • Budowa dojść dla pieszych w m. Bidziny i m. Stodoły
  • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 w m Ożarów do km 19+482 do km 19+916
  • Zagospodarowanie terenu centrum przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Budowa ulicy Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0698T w m. Brzóstowa
  • Przebudowa układu komunikacyjnego w rynku Nowej Słupi w ciągu dróg woj. 751 i 756
  • Wykonanie remontów cząstkowych dróg wojewódzkich
  • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 w m. Szewna-Szyby
 • 2007
  • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 w m. Bodzechów od km 3+668 do km 4+950
  • Remont dróg w rejonie budynku administracyjnego ( Grupa Ożarów S.A.)
  • Przebudowa ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy zatok autobusowych
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Górno- Krajno Pierwsze od km 0+034 do km 6+325
  • Przebudowa chodnika i naprawa odwodnienia przy drodze woj. 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów- Solec od km 0+715 do km 5+600
 • 2008
  • Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Solec, w m. Bałtów od km 14+606 do km 16+506
  • Przebudowa drogi powiatowej, ul. Długiej w Ostrowcu Św.
  • Modernizacja parkingu przy Pawilonie Handlowym Biedronka w m. Suchedniów.
  • Budowa chodnika wraz z budowa kanalizacji opadowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 Tarczek-Szerzawy od km 17+370 do km 19+763,0.
  • Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
  • Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • 2009
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Lipsko ul. Spacerowa i ul. Papiernia w km 29+500 do km 29+668 oraz w km 30+837 do km 31+025 wraz z wykonaniem ogrodzenia zbiornika ewaporacyjnego – II etap
  • Utwardzenie placu wraz z budową parkingów na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ulicy Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.
  • Rozbudowa ulicy Waryńskiego na odcinku długości ok. 0,775 km wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – I etap.
  • Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą oraz ciągu pieszego łączącego ulicę Kolonia Robotnicza i ul. Goździkową, wraz z kanalizacją deszczową i przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Remont nawierzchni drogi krajowej numer 79 odcinek Karsy-Ożarów od km 161+748 do km 168+167.
  • Wykonanie parkingu na 39 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Przełożenie chodników z wymianą na kostkę brukową w zasobach OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr.8 cm wraz z krawężnikiem przy ul. Gulińskiego w Ostrowcu Św.
 • 2010
  • Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku Rżuchów-Jacentów od km 75+856,17 do km 78+374,61
  • Rozbudowa ul. Hubalczyków od skrzyżowania z ul. Bałtowską do ul. Sikorskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg dla OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ostrowieckiego”
  • Remont ul. Sienkiewicza (wewnętrzna) w Ostrowcu Św.
  • Remonty drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Szewnie.
  • Remont chodników i zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momina, Garbacz.
  • Budowa parkingów wraz z drogą manewrowa, oraz odwodnieniem dla SM Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • 2011
  • Przebudowa drogi gminnej długości 1104m – ul. Denkowska na odcinku od istniejącej ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.
  • Przebudowa ulicy Pogodnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego gazociągu.
  • Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz budowie dwóch zjazdów z drogi wewnętrznej.
  • Remont ul. Szewieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej
  • Wykonanie utwardzenia placu Stacji Paliw BP w Starachowicach przy ul. Iłżeckiej
  • Budowa miejsc parkingowych oraz dróg i chodników na terenie Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Słowackiego 19.
  • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ostrowieckiego
  • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich w różnych technologiach na terenie działania ŚZDW w Kielcach
  • Budowa parkingów wraz z drogą manewrowa, oraz odwodnieniem dla SM Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Utwardzenie dróg manewrowych i parkingów wokół stacji paliw BP w Starachowicach
 • 2012
  • Przebudowa ulicy Pogodnej w Ostrowcu Św. wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego gazociągu.
  • Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów osiedle Nalazka
  • Przebudowa ulic: Korzennej i Jagodowej w Ostrowcu Św.
  • Rewitalizacja miejscowości Bodzechów
   • roboty budowlano-drogowe ul. Szkolna
   • budowa parkingu z drogą wewnętrzną w rejonie stadionu
   • przebudowa drogi wewnetrznej na Os. Leśne
   • zagospodarownie skweru przed Kościołem
   • roboty budowlane-drogowe ul. Opatowska
  • Wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową przy sklepie BIEDRONKA w Radomiu przy ulicy Limanowskiego
 • 2013
  • Rozbudowa ulicy Żurawiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowcu Św.
  • Wykonanie parkingów i dróg manewrowych z kostki betonowej wokół pawilonu handlowego BIEDRONKA w Annopolu
  • Budowa drogi przeciw pożarowej na terenie PSP nr 10 w Ostrowcu Św.
  • Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1.882 km

2004

0129841001351079190_1800 0284517001351079194_3800

2005

0224173001351083263_5800 0319974001351083259_236800

2006

0952324001351083602_2800

2007

0467174001351083848_4800 0776307001351083843_2800 0863978001351083839_1800

2008

0775032001351084277_4800 0947177001351084273_1800

2009

0288388001351084507_4800

2010

0014712001391171161_hub10 0090574001351084697_4800 0125758001351084702_5800 0128778001391171166_hub11 0273481001391168913_10hub 0613611001351084688_2800 0720939001351084683_1800 0738949001351084692_3800

2011

0073233001391168807_1swie 0139189001391170888_dend5 0235231001391168835_4denk 0245796001391154772_9 0252401001391154788_7 0264075001391154793_6 0297327001391171008_wsh12 0341994001391168826_3wsh 0362549001391154763_10 0487239001391170903_denk7 0617556001391170898_denk6 0703534001391168815_2wsh 0909804001391154782_8

2012

0022491001391150868_1234 0050603001390997127_20120516194 0111577001390997354_dscn3648 0319710001390997166_20120522197 0346378001390997075_20120516192 0476228001390997555_dscn3663 0477170001391150859_123

2013

0038995001391154066_6 0163450001391154078_4 0205510001391173698_3 0312622001391173722_6 0320474001391173742_9 0388216001391173729_7 0515899001391173705_4 0550811001391173692_2 0593459001391173713_5 0635115001391154060_7 0644594001391173748_10 0687627001391173736_8 0724376001391154074_5 0746248001391173684_1 0862009001391173753_11

Wszelkie prawa zastrzeżone